Powered by Blogger

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Một số hình ảnh tại hội chợ Vietbuild - HCM tháng 6/2014

Hội chợ triển lãm Quốc tế xây dựng Vietbuild Hồ Chí Minh lần 1 năm 2014 đã diễn ra từ ngày 18/06 - 22/06/2014. Với chủ đề Phát triển, chuyển giao công nghệ Ngành Xây dựng Việt Nam. Triển lãm có sự tham gia của hơn 800 đơn vị doanh nghiệp gồm 2.200 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Năm 2014 ngành xây dựng trong nước khá ảm đạm do chịu ảnh hưởng từ nền kinh tế chung thế giới. Vì vậy, hội chợ triển lãm Vietbuild sẽ là một dịp quan trọng để kích cầu và đưa ngành xây dựng khởi sắc trở lại.

Một số hình ảnh tại hội chợ Vietbuild - HCM tháng 6/2014

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cổng biệt thự, cổng nhôm đúc

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự  

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

 cửa cổng, cổng biệt thự

Tổng hợp: Đỗ Văn Huy
http://congnhom.com.vn/

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Sản xuất chụp đèn công trình nhà anh Minh

Một số hình ảnh sản xuất chụp đèn công trình nhà anh Minh - Vĩnh Lộc

 chụp đèn, chụp đèn nhôm đúc

 chụp đèn, chụp đèn nhôm đúc

 chụp đèn, chụp đèn nhôm đúc

 chụp đèn, chụp đèn nhôm đúc

 chụp đèn, chụp đèn nhôm đúc

 chụp đèn, chụp đèn nhôm đúc

chụp đèn, chụp đèn nhôm đúc

 chụp đèn, chụp đèn nhôm đúc

 chụp đèn nhôm đúc

 chụp đèn, chụp đèn nhôm đúc


 chụp đèn, chụp đèn nhôm đúc

Tổng hợp: Đỗ Văn Huy

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Một số mẫu cổng độc đáo

Gửi tới quý khách hàng hình ảnh một số mẫu cửa cổng độc đáo

 cửa cổng

 cửa cổng

 cửa cổng

 cửa cổng

 cửa cổng

 cửa cổng

 cửa cổng

 cửa cổng

cửa cổng

 cửa cổng

 cửa cổng

 cửa cổng

 cửa cổng


Twitter Facebook
Search Engine Submission - AddMe

 
Design by Cổng Nhôm Đúc - Cổng Nhôm Đẹp | Bloggerized by Đỗ Văn Huy - Premium Blogger Themes | Đỗ Văn Huy